DRIFTOVANJE U C63 AMG: Najoriginalniji način razgovora za posao! (VIDEO)

23/07/2018. Đorđe Pavićević/TopSpeed

Zašto neke stvari ne učiniti zanimljivijim i neobičnijim, kao što je recimo, razgovor za posao, koji baš i ne mora biti u kancelariji, “licem u lice”!?

Mercedes-Benz Portugal svakako je kompanija koja ima jedan od najneobičnijih načina za vođenje razgovora za posao. Naime, pre nekog vremena, na raspisan konkurs za Web Developere, javilo se preko 100 zainteresovanih, a svako od njih dobio je priliku da direktno „porazgovara“ sa predsednikom upravnog odbora kompanije.

No, taj razgovor nije bio ni blizu uobičajenih, ne samo zato što se odvijao preko Internet video poziva, već su zainteresovani dobili priliku da „pričaju“ kao suvozači u Mercedes-AMG C63 i to dok ih je profesionalni test-vozač „bacao“ kroz krivine i driftovao!

Uostalom, pogledajte i recite i sami nije li ovo zaista originalan način za razgovor za posao!? :)

The number of people interested in working at Mercedes-Benz.io in Lisbon is getting higher. So, our job interviews are getting faster. And they will continue to be. Apply here: https://mercedes-benz.io/en…………………………………………………………….O número de interessados em trabalhar no Mercedes-Benz.io em Lisboa é cada vez maior. Por isso, as nossas entrevistas são cada vez mais rápidas. E vão continuar a ser. Candidata-te aqui: https://mercedes-benz.io/en

Đorđe Pavićević/TopSpeed