KOMPJUTER KAO ANĐEO ČUVAR: Elektronski uređaji koji sprečavaju udese

Nekada je vozač bio praktično jedini od kojeg je zavisila bezbednost. Danas mu pomažu brojni sistemi koji osmatraju okolinu automobila, upozoravaju na opasnost, pomažu pri upravljanju, a neki i sami povremeno preuzimaju komandu nad automobilom

Prvi sistemi koji su brinuli o bezbednosti neposredno su pomagali vozaču u upravljanju, pa je, recimo, ABS sprečavao blokiranje kočnica ako vozač prejako pritisne pedalu kočnice, a ASR proklizavanje točkova i gubitak stabilnosti ako vozač da suviše „gasa“.

Daljom evolucijom nastao je ESP, koji senzorima prati kretanje vozila i intervenišući kočnicama na svakom točku pojedinačno, sprečava gubitak stabilnosti. Sledeća generacija sigurnosnih sistema počela je da osmatra oko vozila i upozorava vozača na opasnost, recimo, ako ne uoči da skreće ka ivici puta.

Ovi sistemi u stanju su da prepoznaju sve veći broj opasnih situacija i da, ne samo upozore vozača, nego i da od njega preuzmu upravljanje automobilom. Takvi sistemi postaju uobičajeni na savremenim automobilima, a vremenom će dovesti i do automobila kojem vozač ne treba.

U aktuelnom broju TopSpeed magazina, prikazali smo neke od najvažnijih sistema sigurnosti koji se danas ugrađuju u automobile (praćenje kolovozne trake, prepoznavanje saobraćajnih znakova, automatsko parkiranje, adaptivni tempomat, itd.) i detaljnije objasnili njihovu funkciju i rad.

TopSpeed Team