INTERVJU Sebastien Fontaine: Let u budućnost

Na 89. Međunarodnom salonu automobila u Ženevi kompanija Goodyear prikazala je radikalni koncept pneumatika AERO, a čovek koji ga je dizajnirao, Sebastien Fontaine, izneo nam je još neke detalje

Budućnost treba oblikovati, kako bi je dočekali spremni. To je ideja kojom se vodi kompanija Goodyear pa je i ovogodišnji Salon automobila u Ženevi iskoristila za predstavljanje svoje vizije pneumatika za vozila koja će se možda jednog dana koristititi. Reč je o prilično radikalnom konceptu AERO. To u suštini i nije penumatik, već pre guma budući da u sebi nema vazduh, ali je povezana sa vazduhom... Kako? Pa, tako što ima dvostruku funkciju!

Goodyear AERO namenjen je za vožnju po čvrstoj podlozi, a po potrebi, ovaj vizionarski koncept se pretvara u propeler i tako omogućava vozilu kretanje kroz vazduh. Sebastien Fontaine, jedan od glavnih dizajnera ovog proizvođača ističe da je ovo zapravo rotor promenljivog nagiba koji obavlja dve funkcije odjednom.

TopSpeed: Kako ste došli na ovu ideju?
Fontene:
Mi konstatno radimo na raziličitim strukturama pneumatika i imao mnogo ideja. Studija AERO je samo jedna od njih. To je nešto slično što već imamo kod koncepta Olli po pitanju strukure, samo što je funkcija različita, jer je namenjen letećim vozilima. Dakle, guma se koristi ne samo za vožnju po putu, već i kao rotor ili propeler koji podiže vozilo. Ideja sama po sebi nije potekla iz avijacije, ali je u tesnoj vezi sa aeronautikom.

TopSpeed: Postoje li još neophodni preduslovi koje AERO treba da ispuni?
Fontene:
Da bi ovaj koncept mogao da se primeni potrebno je da guma ima veliku fleksibilnost, baš kao i izdržljivost, budući da su 'lopatice' i ono što nosi svu masu vozila dok je na zemlji, ali i u vazduhu. Potom, AERO treba da sam po sebi bude male mase, jer radi se o nečemu što rotira, a svaka 'rotirajuća masa' je nešto od čega zazire svaki inženjer. To je ono, čisto, mehanički posmatrano, mada nužna je i odgovarajuća elektronika. Recimo, optički senzori koji mere različite parametre puta, ali i strukture pneumatika su, takođe, neophodni. Oni treba da brinu o bezbednosti i upozoravaju na potencijalne opasnosti.

TopSpeed: Koji način prenosa podataka bi bio korišćen, WiFi ili LiFi?
Fontene:
Biće verovatno i jedno i drugo... Samo sve u svoje vreme. LiFi kao mobilno povezivanje odvija se brzinom svetlosti i ima svojih prednosti, odnosno svetlosni zrak je zapravo talas koji ima različitu frekvenciju. Time je obezbeđena poverljivost podataka. Uz to, LiFi omogućava čak 100 puta brži prenos podataka nego prosečni WiFi. Tako je moguće preneti 1,5 GB informacija samo u jednoj sekundi. I LiFi troši manje energije nego WiFi, što kod ovakvih vozila nije zanemarivo. Međutim, potrebna je optička vidljivost što limitira njegovu upotrebu imajući u vidu trodimenzionalno kretanje.

TopSpeed: Šta treba izmenti na samim vozilima?
Fontene:
Sistem oslanjanja svakako treba da bude drugačiji. Magnetno polje bi tu trebalo da odigra ključnu ulogu. Konačno, imate stator i rotor. Frikcije ili trenja praktično nema, pa nema ni potrošnje materijala. Sve je samo u 'pomeranju' vazduha... Naravno, ovo je jedna od ideja, a ako se krene dalje u realizaciju ovog projekta inženjeri će tačno odlučiti šta je potrebno još promeniti i na koji način.

TopSpeed: Koliko smo daleko od ovoga?
Fontene:
Sada je AERO je samo vizija. Koncept. No, bilo je različitih koncepata i u prošlosti, recimo 50-im, kao što vidite ovaj prototip automobila Golden Shara II, pa su sada neke od tih ideja zaživele, a neke ne. Sve vizije i vizionari su obično nisu bili shvaćeni u svom vremenu. Zapravo, potreban je izvestan protok vremena, pa da se te ideje prihvate. Setite se samo koliko je trebalo da radar nađe u vozilima, a to je danas osnova za autonomnu vožnju. Ko zna, možda koncept AERO bude prihvaćen za 50 ili više godina? Ko zna? Možda i ne bude prihvaćen, već automobilska industrija krene u drugom pravcu? Ipak, neke od ovih ideja već imamo u primeni. I mi smo spremni za različite scenarije.

TopSpeed: Dakle, nema 'ludih' ideja, već su tu samo 'ideje'?
Fontene:
Da... Mi treba da osmišljavamo inovacije, a automobilska industrija će ih već vremenom usvojiti. Naravno, zavisi od mnogo faktora, ali mi ne smemo da se zaustavimo. Zato smatram da nema 'ludih' ideja, već je samo u pitanju vreme kada će one biti shvaćene. Recimo, kod Golden Sahara II primenjene su gume koje sijaju u slučaju lošeg vremena i tako upozoravanju sve ostale. To podstiče bezbednost, a u početku je, u to doba, ova ideja bila 'luda'.

TopSpeed: Da li ste već kontaktirali neke od proizvođača ili državnih institucija u vezi sa ovom idejom budući da će biti potrebne i izmene na putnoj infrastrukturi?
Fontene:
Što se tiče infrastrukture za leteća vozila, to neće biti problem, jer nisu potrebne neke posebne izmene. Za neke druge inovacije kao što je koncept Oxygene koji smo predtavili prošle godine, situacija je već drugačija i tu će trebati promene na postojećoj saobraćajnoj infrastrukturu. A što se tiče proizvođača, za sada nekih kontakata po pitanju koncepta AERO nije bilo, ali to ne znači da ne treba svi zajedno da radimo na pronalaženju novih, boljih rešenja. Jer, budućnost nam je bliža nego što mislimo?!

ekskluzivno,
Zoran Živkov/TopSpeed