TRESLA SE GORA... : Subvencije za hibridna i električna vozila

Znate onu narodnu izreku: "tresla se gora, rodio se miš"... E, tako vam je i dugo i pompezno najavljivanim državnim subvencijama za kupovinu novih, ekološki prihvatljivih vozila

Naime, Vlada Republike Srbije je na poslednjoj sednici donela Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon, tzv. hibridna.

Ovom uredbom podstiče se korišćenje ekološki prihvatljivog vida transporta, u okviru sprovođenja mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, i u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine. Uredbom se propisuje da pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila nemaju pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza. Sredstva za subvencionisanu kupovinu vozila dodeljuju se za kupovinu jednog vozila.

U ovu svrhu opredeljeno je 120 miliona dinara tokom 2020. godine. Državne subvencije, kada su u pitanju iznosi po kategorijama, odnosno vrstama vozila koja pokreće isklučivo električna energija kreću se od 250 evra za mopede i lake tricikle, 500 evra za motocikle, pa do 5.000 evra, naravno u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate kupoprodajne cene, za putnička vozila do 9 sedišta i laka teretna vozila.

Za plug-in hibridna električna vozila (PHEV) i potpuno električna vozila (EV) iz kategorije putničkih i lakih teretnih čija emisija CO2 ne prelazi 50 g/km subencija je 3.500 evra, dok je za iste kategorije, samo sa emisijom ugljen-dioksida do 100 grama po kilometru državna pomoć je 2.500 dinara.

Zoran Živkov/TopSpeed