TEHNIKA Hibridni pogon: Električno sagorevanje

Zahvaljujući električnoj energiji i hibridnim sistemima, motori sa unutrašnjim sagorevanjem postaju efikasniji i ekološki prihvatljiviji. Ovaj put, upoznajemo vas sa tzv. blagim hibridima, odnosno mild-hybrid tehnologijom

Istovremeno, upravo je implementacija električne energije razlog što se danas u konstrukciji automobila pojavilo svojevrsno veliko šarenilo, kakvo možda nije postojalo još od vremena početnih koraka automobilske industrije, kada je svaki proizvođač imao neka svoja tehnička rešenja.

Sa povećanjem broj hibridnih automobila, istovremeno raste i broj varijacija na temu. Očigledno da konstruktori traže pravu meru, koja će, koliko god je moguće iskoristiti prednosti, a izbeći mane. Tako danas, uz klasične, imamo još nekoliko vrsta hibrida, a u prvom planu sve češće su tzv. blagi hibridi.

Šta je, u stvari, blagi hibrid i u čemu se razlikuje od drugih hibrida? Stroge definicije nema, ali se može reći da je blagi hibrid onaj koji, za razliku od klasičnog, ne može da radi u čisto električnom režimu, jer ima nešto slabiji elektromotor i baterije manjeg kapaciteta.

A kako ovaj sistem zapravo funkcioniše, koji su mu glavni sklopovi, a šta prednosti i mane, možete pročitati u aktuelnom broju TopSpeed magazina, gde je do najsitnijih detalja predstavljena ova tehnologija.

TopSpeed Team